กองทุน Navy SEAL Foundation

 

 

การได้ช่วยเหลือ กำลังพลกองทัพสหรัฐฯ คือ สิ่งหลักๆที่ Gatprz ทำ . พวกเรา Gatorz ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เหล่าผู้ที่รับใช้ประเทศชาติ , เรารู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้เป็นแกนหลักในการสนับสนุน Navy Seal Foundation ,แด่นักรบผู้กล้าที่ล่วงลับ

  ผลกำไรส่วนหนึ่ง ของเปอร์เซ็นของยอดขาย Gatorz เราได้บริจาก ให้แก่กองทุน Navy Seal Foundation  , พวกเขาคือกองทุนที่พร้อม ที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ครอบครัวของสมาชิกหน่วย Navy Seal ที่สูญเสียชีวิต ไม่ว่าฝึกหรือ ในสนามรบ ในทันทีและเป็นมืออาชีพ 

gเรียนรู้เพิ่มเติม  Navy SEAL Foundation, เข้าชมได้ที่  http://www.navysealfoundation.org/